សូមគោរពជូនដំណឹង. (សម្រាប់ខែ ៧ នេះ)

ខ្ញុំបាទ សូមគោរពអពើា្ជញ អស់់លោកសប្បុរស មេត្តាចូលរួម ស្តាប់នូវព្រះធម៌ទេសនា ដែល

និងប្រព្រិត្តទៅនូវថ្ងៃទី ២៥+២៦ ក្នុងខែនេះ ។

20160530_231327 Program LK. Im Raya comes to Wat Thaan. Phnom Penh on 25+26.7.2016

 

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន