សេចក្តីគោរពជូនដំណឹង.​ (អំពី​ វត្តទាំង ១6២)

ប្រសិនជា  ពុទ្ធបរិស័ទ  អស់លោកសប្បុរស  ចង់ដឹងនូវ  វត្តទាំង ១62  សូមទានមេត្តា  អាននូវព័ត៌មាន ខាងក្រោមនេះផងចុះ, ដើម្បីញាំងសេចក្តីជ្រះថ្លា  ទឹកព្រះទ័យ  ទឹកចិត្ត  របស់អស់លោកសប្បុរស ក្នុងការចូលរួម  កសាងនូវគំនរបុណ្យ  ជាច្រើនយ៉ាង  ជាមួយនិងក្រុមសប្បុរស, សូមអនុមោទនាបុណ្យ!!!

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន