សេចក្តីគោរពជូនដំណឹង

សេចក្តីគោរពអញ្ជើញ ពុទ្ធបរិស័ទ អស់លោកសប្បុរស ទីជិតឆ្ងាយ មេត្តាចូលរួម បំពេញ

សេចក្តីល្អ ជាមួយនិងក្រុមវេនពុទ្ធបរិស័ទ មហាសង្គៈ ជ្រកក្រោមម្លប់ ព្រះសទ្ធម្ម ដែលនិង

ប្រព្រិត្តទៅ នៅវត្ត វិសុទ្ធិមគ្គ ខេត្ត សៀមរាប. នៅថ្ងៃ សៅរ៏ ទី ១៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦

ខាងមុខនេះ‌.

for Website all teams. Program Bon 13+14-08-2016_Page_1 for Website all teams. Program Bon 13+14-08-2016_Page_2 for Website all teams. Program Bon 13+14-08-2016_Page_3

 

Share This:

អត្តបទលោកអ្នកអាចនឹងចូលចិត្តអាន